آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها
تهیه شده توسط: سحر ملایی آخرین بروزرسانی 04 آذر 1399 مدت زمان مطالعه: 147 دقیقه

ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم

مفاد تغییرات مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 که طی بخشنامه شماره 60/99/200 مورخ 14/08/1399 ابلاغ شده، در مواردی که برای صاحبان مشاغل، تکالیف بیشتری نسبت به آیین نامه قبلی ایجاد می‌نماید از عملکرد سال 1400 (01/01/1400) اجرایی بوده و درخصوص سایر صاحبان مشاغل از عملکرد سال 13۹۸ (01/01/1398) قابل اجرا می‌باشد.

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها

ممکن است به این مطالب نیز علاقه مند باشید
ШШЇШЩЩ ЩЃШШЫЊЩШЇ ШШЫЊШЇ