برنج ایرانی هاشمی
5 کیسه‌ی 10 کیلوگرمی
قیمت
5,470,760 تومان 
فجر معطر درجه یک گیلان
1 کیسه‌ی 10 کیلوگرمی
قیمت
880,000 تومان 
استخوانی خوشپخت
1 کیسه‌ی 10 کیلوگرمی
قیمت
610,000 تومان 
شیرودی درجه یک گیلان
1 کیسه‌ی 10 کیلوگرمی
قیمت
760,000 تومان 
دم سیاه دودی
1 کیسه‌ی 5 کیلوگرمی
قیمت
600,000 تومان 
برنج عطری
1 کیسه‌ی 10 کیلوگرمی
قیمت
700,000 تومان 
فجر محلی درجه یک گیلان
1 کیسه‌ی 10 کیلوگرمی
قیمت
660,000 تومان 
هاشمی خوشپخت تماشایی
1 کیسه‌ی 10 کیلوگرمی
قیمت
600,000 تومان 
برنج 386 پاکستانی مسکین
1 کیسه‌ی 10 کیلوگرمی
قیمت
270,000 تومان 
نمایش 1 تا 9 از 9 گزینه
ШШЇШЩЩ ЩЃШШЫЊЩШЇ ШШЫЊШЇ